loučka - výtvarná dílna pro děti i rodiče

Fotogalerie - Náš team


Petra Loučková - zakladatelka Loučky, umělecký řezbář a lektor výtvarných aktivit
Romana Liškutínová-speciální pedagog a zdravotní sestra
Pavlína Rotreklová-koordinátorka MC a vychovatelka
Kateřina Medlíková-lektor pohybového kroužku